Khu du lịch Tân Trào

DU LỊCH VỀ NGUỒN, THAM QUAN CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ

Tân Trào vinh dự được chọn là “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô kháng chiến”, là một chứng tích của lịch sử Việt Nam, gắn liền với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính Phủ, Quốc hội, Mặt trận, các Bộ, Ban, Ngành đã ở và làm việc. Nơi đây được biết đến với những địa danh nổi tiếng như: Lán Nà Nưa, cây đa Tân Trào, đình Tân Trào, đình Hồng Thái, Lán Hang Bòng... đã đi vào lịch sử, thơ ca, trở thành niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang và đồng bào cả nước.

          Chương trình Tour: Nơi đón tiếp – Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng – Lán Nà Nưa – Cây đa Tân Trào – Làng văn hóa Tân Lập – Đình Tân Trào – Đình Hồng Thái – Lán Hang Bòng – Khu di tích văn Phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ - Cụm di tích Trung Yên - ATK Kim Quan

Lán Nà Nưa

Cây Đa Tân Trào

Đình Tân Trào

Khu tưởng niệm các vị tiền bối Cách mạng

Lán Hang Bòng

Đình Hồng Thái

ATK KIm Quan

Các Khu du lịch khác