Danh bạ Điện thoại Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang

Danh bạ Điện thoại Ban Quản lý các khu du lịch

Danh bạ Điện thoại Ban Quản lý các khu du lịch

Số điện thoại Ban Quản lý: 0207.3876.368

1.Ông:  Đỗ Trung Kiên

Trưởng Ban quản lý

2. Ông: Lê Quốc Thu

Phó Trưởng ban quản lý

3. Bà: Lê Thị Hồng Nhung

Phụ trách kế toán

Điện thoại: 0824147073

4. Ông: Quan Vân Trường

Văn phòng

Điện thoại: 0968266656

5. Bà: Trần Thị Thu Hiền

Văn Phòng

Điện thoại: 0983309119

6. Bà: Lê Thị Thu Hòa

Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Du lịch

Điện thoại: 0982325288

7. Ông: Cao Trường Minh

Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Du lịch

Điện thoại: 0972504852

8. Bà: Trần Thị Hải

Phụ trách Khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình

Điện thoại: 0988486112

9. Bà: Lê Thị Lan Hương

Phụ trách Khu du lịch Tân Trào

Điện thoại: 0981348099

10. Ông: Đặng Quốc Tuấn

Phụ trách Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, phụ trách quản lý dự án, quy hoạch, xây dựng

Điện thoại: 0913154912

11. Bà: Nguyễn Thị Phương Thúy

Phụ trách Quản trị trang web, Hỗ trợ tư vấn, cung cấp dịch vụ, nghiệp vụ hướng dẫn tại Khu du lịch Tân Trào

12. Bà: Đỗ Phương Thảo

Phụ trách Quản trị trang web, Hỗ trợ tư vấn, cung cấp dịch vụ, nghiệp vụ hướng dẫn tại Khu du lịch Tân Trào

13. Bà: Hoàng Thị Chiên

Hỗ trợ tư vấn, cung cấp dịch vụ, nghiệp vụ hướng dẫn tại Khu du lịch Tân Trào

14. Bà: Đinh Trà My

Hỗ trợ tư vấn, cung cấp dịch vụ, nghiệp vụ hướng dẫn tại Khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình

15. Ông: Chẩu Thành Long

Nghiên cứu thị trường, phát triển du lịch, tổng hợp, tham mưu văn bản

16. Ông: Nguyễn Mai Sang

Phụ trách quản lý dự án, quy hoạch

17:  Ông: Phạm Tiến Sự

Lái xe

18:Ông: Phạm Ngọc Tuấn

Lái xe

19. Bà Nguyễn Thị Lợi

Nhân viên phục vụ kiêm Văn thư, lưu trữ