THÔNG TIN DU LỊCH

THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

 1. NHÀ HÀNG 369
  • Địa chỉ: Khu Nhà Bè, Đường Chiến Thắng Sông Lô, Tổ 3 Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 01233331574
 2. NHÀ HÀNG 168 ĐẶC SẢN DÊ
  • Địa chỉ: Tổ 15 Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0917758608
 3. NHÀ HÀNG VEN HỒ
  • Địa chỉ: Tổ 14 Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0971973888
 4. NHÀ HÀNG THỦY VỊT
  • Địa chỉ: Tổ 15 Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0977658736
 5. NHÀ HÀNG BIỂN RỪNG
  • Địa chỉ: Số 340 đường Phạm Văn Đồng, Tổ 4 Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0915675414
 6. NHÀ HÀNG TÂY BẮC
  • Địa chỉ: Số Nhà 58, đường Hà Huy Tập, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0977027693
 7. NHÀ HÀNG SEN VIỆT
  • Địa chỉ: Số 109, Đại lộ Tân Trào, Tổ 12 Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0987737169
 8. NHÀ HÀNG HẺM QUÁN
  • Địa chỉ: Tổ 16 đường 17/8, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 02073 813 888
 9. NHÀ HÀNG MỘC
  • Địa chỉ: số 124 đường Trần Hưng Đạo, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0981799899/0945802929
 10. NHÀ HÀNG NAM NGA
  • Địa chỉ: Tổ 15 Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0838672259
 11. NHÀ HÀNG NAM NGA
  • Địa chỉ: Tổ 15 Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0838672259
 12. NHÀ HÀNG NAM BẮC HÀ
  • Địa chỉ: Tổ 7 Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0963453106
 13. NHÀ HÀNG MINH XUÂN
  • Địa chỉ: Thôn 7 Xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0823091364
 14. NHÀ HÀNG MAI PHƯƠNG
  • Địa chỉ: Tổ 9 Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 02073816277
 15. NHÀ HÀNG ẨM THỰC VIỆT
  • Địa chỉ: Tổ 17 Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0944494006
 16. NHÀ HÀNG ẨM THỰC VIỆT 2
  • Địa chỉ: số 62 sau trung tâm hội nghị tỉnh tuyên quang Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0912780699
 17. NHÀ HÀNG KHÁNH NGA
  • Địa chỉ: Tổ 10 Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0397261415
 18. NHÀ HÀNG HUY CÁ
  • Địa chỉ: Tổ 15 Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0968944999
 19. NHÀ HÀNG GỐC MÍT
  • Địa chỉ: Tổ 10, phường Nông Tiến, Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0914284165
 20. NHÀ HÀNG ĐỨC KHANG
  • Địa chỉ: Thôn Đồng Mon Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
   Điện thoại: 0974376223
 21. NHÀ HÀNG ĐÔNG NAM
  • Địa chỉ: Tổ 4 Phường Ỷ La, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0913 112 816
 22. NHÀ HÀNG ĐẦU BÒ
  • Địa chỉ: 371 Phạm Văn Đồng Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0943301818
 23. NHÀ HÀNG DỐC ĐỎ
  • Địa chỉ: Tổ 3, Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0912567808
 24. NHÀ HÀNG DÂN TỘC QUÁN
  • Địa chỉ: Số nhà 130, đường Minh Thanh, tổ 25 Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0975483881
 25. NHÀ HÀNG CƯỜNG SÂM
  • Địa chỉ: Tổ 11 Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
   Điện thoại: 0904022933
 26. NHÀ HÀNG CƯỜNG SÂM II
  • Địa chỉ: Tổ 14 Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0983718519
 27. NHÀ HÀNG CÁ NỔI SÔNG LÔ (KỲ CÁ)
  • Địa chỉ: Tổ 3 Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0948004234
 28. NHÀ HÀNG BÒ TƠ
  • Địa chỉ: Tổ 8 Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0915475642
 29. NHÀ HÀNG BÌNH OANH
  • Địa chỉ: Thôn 4 Xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0973518896
 30. NHÀ HÀNG BBQ
  • Địa chỉ: Tổ 1 Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0911386186
 31. NHÀ HÀNG TÙNG LAN
  • Địa chỉ: Tổ 1 Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0207 6555959
 32. NHÀ HÀNG THÀNH TUYÊN
  • Địa chỉ: Phường Ỷ La, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0972868674
 33. NHÀ HÀNG MẠNH HOẠCH
  • Địa chỉ: Tổ 17 Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0968326286
 34. NHÀ HÀNG DÊ THANH TÂM
  • Địa chỉ: Tổ 15 Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0982834834
 35. NHÀ HÀNG BÒ TƠ 55
  • Địa chỉ: Tổ 13 Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0912569246
 36. NHÀ HÀNG BBQ SEN VÀNG
  • Địa chỉ: Số 28, Đường chiến thắng sông lô Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0962131989
 37. QUÁN LẨU NGỰA CHỈNH CHÂM
  • Địa chỉ: Tổ 16 Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0973 238 658
 38. QUÁN DÊ THÚY HẰNG
  • Địa chỉ: Tổ 17 Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 02073810346
 39. QUÁN ĂN THIT CHÓ THÁI CÔNG
  • Địa chỉ: Tổ 14 Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0945604414
 40. NHÀ HÀNG VÂN ANH
  • Địa chỉ: Tổ 14 Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0962162516
 41. NHÀ HÀNG THỦY BẮC
  • Địa chỉ: Thôn Nước Nóng, Xã Phú Lâm, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0974578732
 42. NHÀ HÀNG QUÁN LÁ
  • Địa chỉ: Xóm Lâm Nghiệp Xã Phú Lâm, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0333004598
 43. NHÀ HÀNG LẨU,CƠM RANG CÁC LOẠI
  • Địa chỉ: Tổ 14 Phường Tân Quang, TP Tuyên Quang Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0985964736
 44. NHÀ HÀNG LẨU GÀ,BÒ
  • Địa chỉ: Tổ 14 Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 01653213133
 45. NHÀ HÀNG HỒ CÂU ẨM THỰC
  • Địa chỉ: Tổ dân phố Cống đôi Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0377145678
 46. NHÀ HÀNG HẢI CHUYÊN
  • Địa chỉ: Tổ 14 Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0373962456
 47. LẨU NGỰA XUÂN CHUYÊN
  • Địa chỉ: Tổ 17 Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0914287863
 48. CHÁO ẤU TẨU BA TÀU
  • Địa chỉ: SN 31, phố Song Hào Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0988905391
 49. BUFFET LẨU NƯỚNG - CÒ THẬN
  • Địa chỉ: Số Nhà 34 Tổ 16, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0989754682
 50. NHÀ HÀNG THÚY NGA
  • Địa chỉ: Tổ 15 Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0913 250 563​
 51. NHÀ HÀNG BÌNH DƯƠNG
  • Địa chỉ: Thôn Phú An Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0915159766​​​

HUYỆN LÂM BÌNH

 1. NHÀ HÀNG VƯỢNG DUY
  • Địa chỉ: Thôn Nà Khà, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0972725871
 2. NHÀ HÀNG KHUYẾN MÂY
  • Địa chỉ: Thôn Bản Khiển, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 01689063759
 3. NHÀ HÀNG - HỢP TÁC XÃ HOÀNG TUẤN
  • Địa chỉ: Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0335774842
 4. NHÀ HÀNG CƯỜNG TỨ
  • Địa chỉ: Thôn Nà Khà, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0368087656

​HUYỆN NA HANG

 1. NHÀ HÀNG THẠCH HOA VIÊN
  • Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0966298999
 2. NHÀ HÀNG ẨM THỰC VIỆT
  • Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0985 253 362 
 3. NHÀ HÀNG VIỆT CƯỜNG
  • Địa chỉ: Tổ 9, thị trấn Na Hang, huyện Nà Hang, Tỉnh Tuyên Quang 
  • Điện thoại: 02073 864 244/ 0945 138 868
 4. NHÀ HÀNG NGA VIÊN
  • Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0977 659 222 
 5. NHÀ HÀNG BBQ
  • Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang 
  • Điện thoại: 0978 888 291
 6. NHÀ HÀNG CÁ ĐẶC SẢN THÁC MƠ
  • Địa chỉ: Thác Mơ, Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang
  • 0837 788 989 
 7. NHÀ HÀNG THẮNG CHÂM
  • Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0988 400 646
 8. NHÀ HÀNG HỒNG THÁI
  • Địa chỉ: Tổ 4 Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0389 499 270  
 9. NHÀ SÀN QUÁN
  • Địa chỉ: Tổ 8 Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại:  0949 196 447
 10. NHÀ HÀNG KHÔI HINH
  • Địa chỉ: Tổ 8 Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang 
 11. NHÀ HÀNG BÌNH LUẬN
  • Địa chỉ: Tổ 6 Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang 
  • Điện thoại: 0903 265 428
 12. NHÀ HÀNG HÀ DỰ
  • Địa chỉ: xã Đà Vị, huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang 
  • Điện thoại: 0338 600 733

 

HUYỆN CHIÊM HÓA 

 1. NHÀ HÀNG SÔNG GÂM
  • Địa chỉ: Tổ Vĩnh Khang Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0976089084
 2. NHÀ HÀNG CÂY DỪA
  • Địa chỉ: Tổ 11/9 Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0912301700
 3. NHÀ HÀNG HÀ TRANG
  • Địa chỉ: Thôn Tân Hải Thành Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0913050943
 4. TRUNG TÂM ẨM THỰC MINH NGỌC
  • Địa chỉ: Tổ Vĩnh Tài, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0982466084

HUYỆN HÀM YÊN

 1. NHÀ HÀNG DŨNG YẾN
  • Địa chỉ: Km30, xã Thái Sơn Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0984503999
 2. NHÀ HÀNG HÀ VÂN ANH
  • Địa chỉ: Tổ dân phố Cầu Mới, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0978570389
 3. NHÀ HÀNG HÀ NHỊ KM 43
  • Địa chỉ: Tổ dân phố Tân tiến Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0989027029

 HUYỆN YÊN SƠN

 1. NHÀ HÀNG TÙNG BÁCH QUÁN
  • Địa chỉ: Thôn 17 Xã Phú Lâm, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0978129680
 2. NHÀ HÀNG QUÁN LÁ
  • Địa chỉ: phường Mỹ Lâm, TP. Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0979 400 602
 3. NHÀ HÀNG QUÝ MÃO
  • Địa chỉ: phường Mỹ Lâm, TP. Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 02073 875 238
 4. NHÀ HÀNG BẾP NAM
  • Địa chỉ: phường Mỹ Lâm, TP. Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0985 568 794
 5. NHÀ HÀNG HÀ THÀNH
  • Địa chỉ: Thuộc khách sạn Á Châu, phường Mỹ Lâm, TP. Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0912510059

 ​HUYỆN SƠN DƯƠNG

 1. NHÀ HÀNG HIÊN NHIÊN
  • Địa chỉ: Thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0944 035 882
 2. NHÀ HÀNG CHÚC BẠCH
  • Địa chỉ: Thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0985 382 985
 3. NHÀ HÀNG TRUNG TUYẾN
  • Địa chỉ: Thôn Cả, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0368 216 306/ 0965 520 388
 4. NHÀ HÀNG TUYỀN THÀNH
  • Địa chỉ: Thôn Lũng Búng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0986 912 433
 5. NHÀ HÀNG PHƯƠNG ANH
  • Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Bắc Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 02076551666
 6. NHÀ HÀNG TUẤN BÉO
  • Địa chỉ: Tổ dân phố Đăng Châu, Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0868445866
 7. NHÀ HÀNG SƠN THUỶ 168
  • Địa chỉ: Tổ dân phố Xây Dựng, Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0971516868