THÔNG TIN DU LỊCH

 1. Taxi
  • Tùng Hiền: 0868 115 338 - 0646 262 111
  • Đức Loan: 0962 620 444
  • Thanh Thủy: 0983 864 466 - 01233 865 865
  • Tuyên Thúy: 0984 041 084
  • Trang Vinh: 02073 811 811
  • Thảo Lâm: 02073 898 898
  • Thành Tuyên: 02073 888 888
  • Hoàng Ngân: 02073 89 89 89
  • Mai Linh: 02076 56 57 58
  • Thành Tín: 02073 827 827
  • Sơn Trang: 02073 828 828
  • Đức Thu: 02073 871 871
  • Hồng Thuận: 02073 866 866
 2. Xe khách
TT Đơn vị vận tải Tuyến xe chạy Xuất bến Ngày xe chạy
1 C.Ty TNHH Quang Bắc Na Hang - Bình Dương 5h00 Ngày 3,7,13,17,23,27
2 C.Ty TNHH Quang Bắc Na Hang - Bình Dương 5h00  Ngày 5,9,15,19,25,29
3 CTCP vận tải ôtô TQ Na Hang - Hải Phòng 5h00 Ngày chẵn âm lịch
4 HTX vận tải Thành Tuyên Na Hang -  Hưng Yên 5h00  Ngày lẻ âm lịch
5 HTX vận tải Thành Tuyên Na Hang -  Nam Định 5h00  Ngày lẻ âm lịch
6 HTX vận tải Thành Tuyên Na Hang -  Nam Định 5h00 Ngày chẵn âm lịch
7 HTX vận tải Thành Tuyên Na Hang - Tuyên Quang 5h45 Các ngày trong tháng
8 C. Nhánh Cty Bảo Yến T.Q Na Hang - Mỹ Đình 6h00 Các ngày trong tháng
9 CTCP vận tải ôtô TQ Na Hang - Tuyên Quang 6h15 Các ngày trong tháng
10 HTX vận tải Thành Tuyên Na Hang - Tuyên Quang 6h30 Các ngày trong tháng
11 C. Nhánh Cty Bảo Yến T.Q Na Hang - Quế Võ (Bắc Ninh) 6h30 Các ngày trong tháng
12 C. Nhánh Cty Bảo Yến T.Q Na Hang - Mỹ Đình 6h45 Các ngày trong tháng
13 CTCP vận tải ôtô TQ Na Hang - Tuyên Quang 7h00 Các ngày trong tháng
14 HTX vận tải Thành Tuyên Lăng Can(Lâm Bình)-Mỹ Đình 7h05  Ngày chẵn âm lịch
15 HTX vận tải Thành Tuyên Lăng Can(Lâm Bình)-Mỹ Đình 7h05  Ngày lẻ âm lịch
16 C.Ty TNHH Quang Bắc Na Hang - Hải Phòng 7h15 Các ngày trong tháng
17 HTX vận tải Thành Tuyên Na Hang - Thái Nguyên 7h20 Các ngày trong tháng
18 CTCP vận tải ôtô TQ Na Hang - Tuyên Quang 7h40 Các ngày trong tháng
19 HTX vận tải Thành Tuyên Thượng Giáp - Tuyên Quang 7h40 - 7h45 Các ngày trong tháng
20 C.Ty CP vận tải Thành Anh Na Hang - Quế Võ(Bắc Ninh) 7h45  Các ngày trong tháng
21 HTX vận tải Thành Tuyên Lăng Can(Lâm Bình)-T. Quang 7h45 - 7h50 Các ngày trong tháng
22 HTX vận tải Thành Tuyên Lăng Can(Lâm Bình)-T. Quang 7h55 - 8h00 Các ngày trong tháng
23 HTX vận tải Thành Tuyên Na Hang - Tuyên Quang 8h20 Các ngày trong tháng
24 HTX vận tải Thành Tuyên Yên Hoa - Tuyên Quang 8h30 - 8h35 Các ngày trong tháng
25 C.Ty TNHH Cường An Côn Lôn - Tuyên Quang 8h40 Các ngày trong tháng
26 HTX vận tải Thành Tuyên Na Hang - Quế Võ ( Bắc Ninh) 8h40 Ngày chẵn âm lịch
27 CTCP vận tải ôtô TQ Na Hang - Tuyên Quang 9h00 Các ngày trong tháng
28 HTX vận tải Thành Tuyên Na Hang - Tuyên Quang 9h20 Các ngày trong tháng
29 HTX vận tải Chùa Hang Na Hang - Thái Nguyên (Phổ Yên) 9h30 Các ngày trong tháng
30 HTX vận tải Thành Tuyên Yên Hoa(N.Hang)- Mỹ Đình ( H.N) 9h40  Ngày chẵn âm lịch
31 HTX vận tải Thành Tuyên Yên Hoa(N.Hang)- Mỹ Đình ( H.N) 9h40  Ngày lẻ âm lịch
32 C.Ty CP xe khách Bắc Ninh Na Hang - Quế Võ(Bắc Ninh) 10h30 Các ngày trong tháng
33 C. Nhánh Cty Bảo Yến T.Q Na Hang -Mỹ Đình 11h00 Các ngày trong tháng
34 HTX vận tải Thành Tuyên Na Hang - Tuyên Quang 11h40 Các ngày trong tháng
35 C. Nhánh Cty Bảo Yến T.Q Na Hang - Quế Võ (Bắc Ninh) 12h10 Các ngày trong tháng
36 HTX vận tải Chùa Hang Na Hang - Thái Nguyên 12h20 Các ngày trong tháng
37 CT TNHH Hoàng Yến Hà Nội Na Hang - Yên Nghĩa ( Hà Nội) 12h40 Các ngày trong tháng
38 HTX vận tảiThanh Bình Na Hang - Tuyên Quang 13h00 Các ngày trong tháng
39 HTX vận tải Thành Tuyên Na Hang - Tuyên Quang 13h20 Các ngày trong tháng
40 HTX vận tải Vĩnh Lộc Thượng Giáp - Na Hang 13h30 Các ngày trong tháng
41 CTCP vận tải Thành Anh Na Hang - Quế Võ(Bắc Ninh) 13h30 Các ngày trong tháng
42 C.Ty TNHH Đại Thu Na Hang-(T.Quang)-Giao Thủy (N.Định) 13h30 Các ngày trong tháng
43 HTX vận tải Trần Phú Na Hang - Hà Giang 13h45 Các ngày trong tháng
44 HTX vận tải Thành Tuyên Na Hang - Tuyên Quang 14h00 Các ngày trong tháng
45 HTX vận tải Thành Tuyên Lăng Can - Tuyên Quang 14h10- 14h15 Các ngày trong tháng
46 C. Ty TNHH Đại Thu Na Hang - Quế Võ(Bắc Ninh) 14h20 Các ngày trong tháng
47 HTX vận tải Thành Tuyên Thượng Lâm - Tuyên Quang 14h25 - 14h30 Các ngày trong tháng
48 C.Ty TNHH Cường An Na Hang - Tuyên Quang 14h30 Các ngày trong tháng
49 C. Nhánh Cty Bảo Yến T.Q Na Hang - Mỹ Đình 15h00 Các ngày trong tháng
50 HTX vận tải Thành Tuyên Lăng Can - Tuyên Quang 15h05 - 15h10 Các ngày trong tháng
51 C.Ty TNHH Đại Thu Na Hang-(T.Quang)-Trực Ninh (N.Định) 15h30 Các ngày trong tháng
52 HTX vận tải Thành Tuyên Yên Hoa - Tuyên Quang 15h35 - 15h40 Các ngày trong tháng
53 HTX vận tải Thành Tuyên Na Hang - Tuyên Quang 16h00 Các ngày trong tháng
54 HTX vận tải Thành Tuyên Thượng Giáp - Tuyên Quang 16h20 Các ngày trong tháng
55 HTX vận tải Thành Tuyên Na Hang - Tuyên Quang 17h00 Các ngày trong tháng
56 C. Nhánh Cty Bảo Yến T.Q Na Hang - Lăng Can 12h30 Các ngày trong tháng
57 C. Nhánh Cty Bảo Yến T.Q Na Hang - Yên Hoa 12h30 Các ngày trong tháng
58 C. Nhánh Cty Bảo Yến T.Q Na Hang -Mỹ Đình 21h00 Các ngày trong tháng
59 C.Ty TNHH Quang Bắc Na Hang - Hải Phòng 21h15 Các ngày trong tháng