THÔNG TIN DU LỊCH

THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

 1. Nhà khách Kim Bình

- Địa chỉ: Đường17/8 - Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0207 3864367

 1. Khách sạn Mường Thanh

- Địa chỉ: Tổ 32, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 02073 816 688

 1. Khách sạn Royal Palace

- Địa chỉ: Số nhà 176A Bình Thuận, Tổ 10, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 02073 827 888

 1. Nhà khách Minh Thanh

- Địa chỉ: Tổ 10 Bình Ca, Phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: (0207) 3819 666 - Fax: (0207) 3819 666

 1. Khách sạn Sao Mai

- Địa chỉ: phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 02073 827 358

 1. Khách sạn Royal

- Địa chỉ: 166 Nguyễn Trãi, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0207 3818 818 - Fax: 0207 3.817.767

 1. Khách sạn Mai Sơn

- Địa chỉ: 104 Nguyễn Trãi, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: (0207) 3810 555

 1. Khách sạn Tân Trang

- Địa chỉ: 25 Nguyễn Trãi, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0207 3818 199

 1. Khách sạn Kim Long

- Địa chỉ: 500 Đường 17 Tháng 8 TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0207 3922 222 - Fax: 0207 3922 225

 1. Khách sạn Hùng Cường

- Địa chỉ: 55 P. Hưng Thành TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0207 3813 836 - Fax: (0207) 3821 155

 1. Khách sạn Hoa Mai I

- Địa chỉ: Số 44, đường 17/8, P. Minh Xuân TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0207 3820 213

 1. Khách sạn Hoa Mai II

- Địa chỉ: 173 Trần Hưng Đạo, P. Minh Xuân TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0207 3820 230

 1. Khách sạn Thành Trung

- Địa chỉ: Số 5, phố Hồng Thái, tổ 8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0207 3817 900

 1. Khách sạn Queen

- Địa chỉ: 26, 17 Tháng 8, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0207 3822 066

 1. Khách sạn Hà Tuyên

- Địa chỉ: Tổ 27, P. Tân Quang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0207 3813 504

 1. Khách sạn EDen

- Địa chỉ: Trần Phú, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0207 3828 666

 1. Khách sạn Vân Anh

- Địa chỉ: Tổ 19, P. Phan Thiết, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0207 3824 128

 1. Khách sạn Nắng Mai

- Địa chỉ: Tổ 36, P. Phan Thiết, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 3.828.899

 1. Khách sạn Vạn Tuế

- Địa chỉ: 94 Lê Lợi, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0207 3818 777

 1. Khách sạn Lavender

- Địa chỉ: 98 đường Trần Phú, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0207 6266 888

 1. Khách sạn Bảo Linh

- Địa chỉ: 169 Nguyễn Trãi, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0207 3826 333

 1. Khách sạn Bảo Trang

- Địa chỉ: 219, đường Phạm Văn Đồng Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0969 420 420

 1. Khách sạn Hoàng Thành

- Địa chỉ: 124, tổ 8,đường Bình Thuận, P Hưng Thành, TP Tuyên Quang Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0989256479

 1. Khách sạn Hoàng Kiên

- Địa chỉ: Số Nhà 01, Tổ 21, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0945697927

 1. Homestay Hoàng Liên Sơn

- Địa chỉ: Kim Phú, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0389 126 647

 1. Homestay Hoàng Thị Sen

- Địa chỉ: Kim Phú, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 037 802 2531

​​​HUYỆN NA HANG

 1. Khách sạn Sao Mai

- Địa chỉ: Tổ 9 Thị Trấn Na Hang, Huyện Na Hang Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0207 3864367/ 0382175404

 1. Khách sạn Việt Cường

- Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0982 037 244

 1. Khách sạn Thắng Sen

- Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0979 483 924

 1. Nhà khách UBND huyện

- Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 02073 864 408

 1. Nhà nghỉ Liên Khu (Cơ sở 2)

- Địa chỉ: thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại: 034 772 5665

 1. Nhà nghỉ Thác Mơ

- Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại: 0207 386438/ 0977 658 222

 1. Nhà nghỉ Hải Phong ​​

- Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại: 0988 400 590  ​ 

 1. Nhà nghỉ Công Thắm

- Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại: 0393 397 999

 1. Nhà nghỉ Hoan Nương ​​

- Địa chỉ: Tổ 3 Thị trấn Nà Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại: 0984 679 943

 1. ​​ Nhà nghỉ Xuân Đôn

- Địa chỉ: xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại: 0963 046 388

 1. ​​ Nhà nghỉ Học Nụ

- Địa chỉ: Tổ 4 Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0982 866 089

 1. Homestay BQL khu du lịch sinh thái Na Hang

- Địa chỉ: thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0915 642 112/ 0984 881 618

 1. Homestay Thạch Hoa Viên

- Địa chỉ: thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại: 0977 566 888

 1. Homestay Đặng Dương

- Địa chỉ: thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0327 214 908

 1.  Homestay Làng Chài

- Địa chỉ: Bến Thuỷ, thị trấn Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại: 0966 298 999

 1.  Homestay Bàn Thị Khé

- Địa chỉ: thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0984 475 141

 1.  Homestay Joyful Homes

- Địa chỉ: Ngòi Nè, thị trấn Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0933 356 299

 1.  Homestay La Văn San

- Địa chỉ: thôn Nà Khá, xã Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0869 321 464

 

​HUYỆN LÂM BÌNH

 

 1. Homestay A Phủ

- Địa chỉ: thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0399198981

 1. Homestay An Na

- Địa chỉ: thôn Nà Tông xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0399082513

 1. Homestay Anh Thế

- Địa chỉ: thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0375381901

 1. Homestay Chẩu Tụy

- Địa chỉ: thôn Nà Muông, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0365 507 369/ 0396 520 172  

 1. Homestay Chẩu Xuân

- Địa chỉ: thôn Nặm Đíp, Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0975887545

 1. Homestay Chung Anh

- Địa chỉ: thôn Nà Tông, Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0329319273

 1. Homestay Hà Cát

- Địa chỉ: thôn Nà Đông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0388681883/ 0339 560 792 

 1. Homestay Hải Linh

- Địa chỉ: thôn Nà Đông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0986287675

 1. Homestay Hoàng Tuấn

- Địa chỉ: Nà Tông, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0976785242/ 0335 774 842  

 1. Homestay Hoàng Việt

- Địa chỉ: Nà Đông, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0353 060 234

 1. Homestay Bản Bon

- Địa chỉ: thôn Bản Bon, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0359 773 556/ 0388 522 922

 1. Homestay Nặm Đíp

- Địa chỉ: thôn Nặm Đíp, Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0388 522 922

 1. Homestay Nga Khuê

- Địa chỉ: thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0388 476 529

 1. Homestay Non nước Lâm Bình

- Địa chỉ: thôn Nà Khà, Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0972725871

 1. Homestay Tài Ngào

- Địa chỉ: thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0977189667

HUYỆN CHIÊM HÓA

 1. Khách sạn Thành Nhã

- Địa chỉ: Tổ 11/9, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

 1. Khách sạn Đức Trung

- Địa chỉ: Khu dân phố Vĩnh Sơn Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0976 840 688

 1. Homestay La Thị Lý

- Địa chỉ: Tổ 15 Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 083 237 6790

 1. Homestay Ma Đình Gâm

- Địa chỉ: Thôn Bó Củng, Xã Kim Bình, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0374 932 914

 1. Homestay Ma Phúc Hưng

- Địa chỉ: Thôn Bó Củng, Xã Kim Bình, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

 1. Homestay Ma Văn Hướng

- Địa chỉ: Thôn Bó Củng, Xã Kim Bình, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0984 504 888

 1. Homestay Sằm Văn Lục

- Điện thoại: 0865 077 667

- Địa chỉ: Thôn Bó Củng, Xã Kim Bình, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

 1. Homestay Sằm Văn Yên

- Điện thoại: 0375 110 259

- Địa chỉ: Thôn Bó Củng, Xã Kim Bình, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

HUYỆN SƠN DƯƠNG

 1. Homestay Hiên Nhiên

- Địa chỉ: thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0944 035 882

 1. Homestay Vần Chín

- Địa chỉ: thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0975 727 607

 1. Homestay Hoàng Văn Bế

- Địa chỉ: thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại: 01693 867 003

 1. Homestay Hoàng Văn Lê

- Địa chỉ: thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại: 0987 460 918

 1. Homestay Chúc Bạch

- Địa chỉ: thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại: 0985 382 985

 1. Khách sạn Hồng Thái

- Địa chỉ: thôn Cả, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0207 3830 396/ 0912 051 753

 1. Nhà khách UBND huyện Sơn Dương

- Địa chỉ: Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 02073 835 428

 1. Nhà nghỉ Hoàng Gia

- Địa chỉ: TDP Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0976 921 685

 1. Nhà nghỉ Thành Long

- Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Tiến, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại: 0946243118/ 0976 682 686

 1.  Nhà nghỉ Tây Hồ

- Địa chỉ: thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0989749841

 1.  Nhà nghỉ Thiên Đường

- Địa chỉ: TDP An Kỳ, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại: 0986 411 956

 1.  Nhà nghỉ An Quý

- Địa chỉ: TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại: 0984 757 886

 

HUYỆN HÀM YÊN

 1. Khách sạn Hải Đăng

- Địa chỉ: Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 02073843166

 1. Khách sạn Nam Phong

- Địa chỉ: Km 37 đường Tuyên Quang -Hà Giang, Tổ dân phố Ba Chãng, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0983640253

 1. Nhà nghỉ Trung Hà

- Địa chỉ: Km40 Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0989149299