THÔNG TIN DU LỊCH

 1. Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang;

- Địa chỉ: 44 đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 02073 822 693

 1. Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc

- Địa chỉ: Tổ 4 phường Tân Hà, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại: 0865 525 115

 1. Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang;

- Địa chỉ: 38 đường Tuệ Tĩnh, phường Tân Hà, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại: 02073 822 870

 1. Bệnh viện Phổi Tuyên Quang;

- Địa chỉ: tổ 17 phường An Tường, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại: 02073 822 832

 1. Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang;

- Địa chỉ: đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại: 02073 828 687

 1. Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm;

- Địa chỉ: Phường Mỹ Lâm, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 02073 875 284/ 02073 876 666

 1. Bệnh viện Đa khoa khu vực ATK (Yên Sơn);

- Địa chỉ: xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

 1. Bệnh viện Đa khoa Kim Xuyên;

- Địa chỉ: Đê, Hồng Lạc, Sơn Dương, Tuyên Quang

 1. Trung tâm Y tế thành phố Tuyên Quang;

- Địa chỉ: tổ 7 phường Tân Quang, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 02073 822 778

 1.  Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn;

- Địa chỉ: xã An Tường, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 02073 872 315

 1. Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Dương;

- Địa chỉ: Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

 1. Bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Yên;

- Địa chỉ: thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

 1. Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa;

- Địa chỉ: thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

 1. Bệnh viện Đa khoa huyện Na Hang;

- Địa chỉ: Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

 1. Bệnh viện Đa Khoa Khu vực Yên Hoa;

- Địa chỉ: xã Yên Hoa, huyện Na Hang

 1. Trung tâm y tế huyện Lâm Bình;

- Địa chỉ: xã Lăng Can, huyện Lâm Bình

 1. Trung tâm y tế huyện Na Hang;

- Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Na Hang.

 1. Trạm y tế xã Thượng Lâm;

- Địa chỉ: xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình

 1. Trạm y tế xã Lăng Can;

- Địa chỉ: xã Lăng Can, huyện Lâm Bình