BAN QUẢN LÝ CÁC KHU DU LỊCH TỈNH HƯỚNG VỀ CƠ SỞ, CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Thứ ba, ngày 16-11-2021, 13:42
Thực hiện Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận tỉnh ủy về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở.

Ngày 13/11/2021, Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang phối hợp với UBND xã Kháng Nhật thực hiện công tác vệ sinh môi trường, quét dọn đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh, trồng hoa.... tại Thôn Hội Trường, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương.

        Các cán bộ Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh tham gia trồng cây và hoa cùng nhân dân thôn Hội Trường, xã Kháng Nhật

  Cũng trong chương trình, Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh đã trao tặng “Tủ sách Văn học” và tặng 2 triệu đồng đóng góp vào Quỹ Khuyến học cho Trường THPT Kháng Nhật.

Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh trao tặng “Tủ sách Văn học” cho thầy và trò Trường THPT Kháng Nhật

Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh trao quà tặng đóng góp vào Quỹ Khuyến học cho Trường THPT Kháng Nhật.

Đây là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, giúp đảng viên, viên chức, người lao động nắm tình hình, rèn luyện về kỹ năng, phương pháp vận động quần chúng, tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; nâng cao chất lượng công tác dân vận, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh tiếp tục duy trì các hoạt động "3 cùng" với nhân dân tại cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hướng dẫn 02 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ./.

Phương Thúy - Phòng Nghiệp vụ Du lịch