Thể lệ Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Thứ ba, ngày 17-05-2022, 08:48
Ban Tổ chức Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022 ban hành Thể lệ số 01/TL-BTC ngày 28/4/2022 về Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022